ร่วมฉลองกับส่วนลดพิเศษ
และเมือช้อปครบตามเงือนไข
รับของสมนาคุณมูลค่...
   ...................................................................................
ลูกค้า โกลด์ มาสเตอร์ รับฟรี Exclusive Premium
เมื่อซื้อครบตามเงื่อนไข...
บมจ.โกลด์ มาสเตอร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง “พนักงานขาย” ที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ผู้สนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันไปที่ Email: info@goldmaster.co.th
 


[back office] [web camera] [Exam]