รับฟรี จี้ 02900 (ไม่รวมสร้อย) เมื่อช้อปครบ 20,000.-
วันนี้ - 15 ก.พ 58...
   ...................................................................................
NOW FREE! ของสมนาคุณ
เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข...
บมจ.โกลด์ มาสเตอร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง “พนักงานขาย” ที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ผู้สนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันไปที่ Email: info@goldmaster.co.th
 


[back office] [web camera] [Exam]